تاریخ کجا؟ فضای کِی؟ تأملی در باب مفهوم و حفاظت از بناها و بافت های تاریخی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Whence history? Whose space? reflect on the concept of conservation of historic buildings and fabrics

نویسنده [English]

  • Zahra Ahari