آغاز چرخش گفتمان در برنامه ها برای ارتقای کیفیت زندگی در بافت های تاریخی شهر تبریز

نویسنده


عنوان مقاله [English]

The beginning of a paradigm shift in planning for improving quality of life in historic areas of Tabriz

نویسنده [English]

  • Amir Shahgoli