نقش پذیری کنشگران دخیل در فرایند بازآفرینی بافتهای تاریخی: شرط اساسی موفقیت برنامه ها


عنوان مقاله [English]

The role of actors involved in the process of historical fabrics regeneration: the main component of program success

نویسنده [English]

  • Mohammad Saeid Izadi