سهمی به وسعت حق حاشیه نشینان در بودجة شهرها


عنوان مقاله [English]

Determine the contribution of marginalized people in city budgets as much as they are entitled to

نویسنده [English]

  • Ali Osat Hashemi