توانمندسازی اجتماعات محلی با تکیه بر کیفیت آموزش؛ ابزاری کارآمد در کاهش فقر شهری


عنوان مقاله [English]

Empowering local communities by relying on educational quality; An Effective tool for reducing urban poverty

نویسنده [English]

  • Meysam Hashemkhani