معرفی رویدادهای مشابه در موضوع عرصه عمومی در بافت های تاریخی


عنوان مقاله [English]

An Introduction to similar events related to public space in historical context