بیانیة شورای داوران دومین دورة جایزة ملی بهترین تجربه های بازآفرینی شهری


عنوان مقاله [English]

The second iranian award for the best urban regeneration practices jury committee manifesto