مروری بر نشست نگاه به کیفیت های زندگی شهری از دریچة سینما و ادبیات مناظر و چشم اندازهای شهر: از ذهن تا واقعیت


عنوان مقاله [English]

Review of “Look at the quality of life in the city from the perspective of cinema and literature” seminar