«کیفیت زندگی»، مفهومی به‌غایت پیچیده


عنوان مقاله [English]

Quality of Life, an Extremely Complex Concept

نویسندگان [English]

  • Jaleh Shaditalab
  • Samaneh Ebrahimpour