جداسازی جنسیتی فضاهای شهری و کیفیت زندگی زنان


عنوان مقاله [English]

Gender Segregation in Urban Spaces and Women’s Quality of Life

نویسندگان [English]

  • Nasim Alsadat Mahboubi Shariat Panahi
  • Maryam Jange Zargari