غیبت تحلیل جنسیتی در پژوهش‌های کیفیت زندگی شهری ایران


عنوان مقاله [English]

Absence of Gender Analysis in Urban Quality of Life Studies in Iran

نویسنده [English]

  • Samaneh Ebrahimpour