منظر متحرک رنگی شهر و کیفیت زندگی زنان


عنوان مقاله [English]

Colorful Urban Moving Landscape and Women’s Quality of Life

نویسندگان [English]

  • Elham Zabetian
  • Golrokh Shirzad