شناخت کیفیت زندگی مردان و زنان در شهر جدید بهارستان


عنوان مقاله [English]

The Study of Quality of Life in the New City of Baharestan with Emphasis on Gender

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Firouzabadi
  • Ebrahim Shirali