مخالف تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی هستم؛ ما نه عربستانیم و نه ترکیه گفت‌وگو با حمیرا ریگی، نخستین زن بلوچی که فرماندار قصرقند شد

نویسنده


عنوان مقاله [English]

I Don’t Agree with Gender Segregation in Public Spaces We’re neither Saudi Arabia nor Turkey/ Interview with Homeyra Rigi, Governor of Ghasr-e- Ghand/

نویسنده [English]

  • Ameneh Shirafkan