سیاست بازآفرینی شهری: دیدگاه‌ها و ضرورت‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Regeneration Policy: Perspectives and Necessities

نویسندگان [English]

  • Habibi Mohsen
  • Khabiri Samaneh