نگاهی گذرا و نقدی کم‌توان: بازآفرینی شهری با نیم‌نگاهی بر پروژة محله‌یاری در ایران (میا)

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Urban Regeneration with a Brief Look to Iran’s Participatory Community Regeneration Project

نویسنده [English]

  • Parviz Piran