رهیافت بازآفرینی شهری رادیکال برای چیرگی بر ناپایداری توسعۀ ایران

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Radical Urban Regeneration: An Approach to Overcome Iran's Unsustainable Development

نویسنده [English]

  • Mozaffar Sarrafi