رهیافت‌هایی دربارة سیاست‌گذاری در بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Approaches to Policy-making in Urban Deteriorated Fabrics and Informal Settlements

نویسنده [English]

  • Saeed Moeedfar