ضرورت تمرکز بر بافت تاریخی شهرها؛ گفت‌وگو با اسکندر مختاری


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Focus on Cities’ Historical Texture/Interview with Dr. Mokhtari

نویسنده [English]

  • Seyyed Mojtaba Mousavian