میزگرد حفاظت و توسعه در عرصه‌های تاریخی؛ مروری بر مجموعة اقدامات و سیاست‌های کنونی و پیش روی شرکت بازآفرینی شهری ایران (دکتر ایزدی، دکتر پیران، دکتر حبیبی، دکتر حجت، دکتر طالبیان، مهندس هاشمی)

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Protection and Development in the Historical Areas (Opinions from Dr. Izadi, Dr. Piran, Dr. Habibi, Dr.Hojat, Dr.Talebian and Eng. Hashemi)

نویسنده [English]

  • Pedram Mehraie