مفهوم نهاد توسعه‌گر در بافت‌های هدف بهسازی و نوسازی شهری؛ تعاریف، مفاهیم، مأموریت‌ها و شرح وظایف (دکتر ایزدی، مهندس بهشتی، دکتر پیران، دکتر رفیعیان، دکتر زنوز، دکتر عرفانیان جم)

نویسنده


عنوان مقاله [English]

The Concept of the “Developer Institution” in Urban Regeneration Target Fabrics (Dr.Izadi, Eng.Beheshti, Dr.Piran, Dr.Rafieian, Dr.Zonooz, Dr.Erfanianjam and Dr.Moeedfar)

نویسنده [English]

  • Pedram Mehraie