بازخوانی نقش بقعات متبرکه و رقبات وقفی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در بازآفرینی حیات تاریخی - فرهنگی شهر مشهد مطالعه موردی؛ گنبد خشتی

نوع مقاله : مقاله

نویسندگان

چکیده

وقفیات و رقبات شهری یکی از فضاهای با ارزش شهراسلامی و تجلیگاه ارزش های والای انسانی در این گونه شهرهاست که تحت تأثیر جهانبینی دینی و مذهبی، نقشی مهم در پایدار ساختن منابع موجود، جذب سرمایه گذاری ها، نوسازی بافت، بازگشت حیات اجتماعی به محدوده و جلوگیری از تخریب اثار تاریخی و فرهنگی نیز برخورداراست. در کلانشهر مقدس مشهد و به واسطه وجود موقوفات و رقبات وقفی گسترده در این شهر بویژه در محدوده پیرامونی حرم مطهر؛ رویکرد «بازآفرینی حیات مدنی و تاریخی-فرهنگی محدوده بافت پیرامون حرم با اتکا به بقاع متبرکه و رقبات وقفی» اخیرا مورد توجه مدیریت سازمان مجری طرح نوسازی و بهسازی بافت شهری مذکور قرار گرفت. در این مقاله، ایده و راهبرد بازآفرینی بقعه امام زاده سید محی الدین محمد (معروف به گنبد خشتی) و در محدوده پیرامونی حرم مطهر رضوی با هدف تدوین برنامه تبدیل به احسن رقبات وقفی واقع در محدوده طرح نوسازی و بهسازی با اولویت حوزه دخالت مستقیم، مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج این بررسی نشان داد تحقق فرایند بازآفرینی در این طرح موقوف به ایجاد شرکت یا صندوق عمران و نوسازی با مشارکت ذینفعان بخش عمومی، بخش دولتی و بخش خصوصی اعم اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، شرکت عمران و مسکن سازان ثامن و شهرداری منطقه ثامن و مشارکت کنندگان بخش خصوصی با رویکرد برد –برد– برد امکان پذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of the Role of Holly Shrines and Endowed Parcels of Urban Fabrics around Razavi Holy shrine in Regeneration of Historic and cultural life in Mashhad City, Case Study Kheshti Dome

نویسندگان [English]

  • Ghadir Siamy
  • Ghorbanali Shirazi
  • Mahmoud Borhani

کلیدواژه‌ها [English]

  • موقوفات و رقبات وقفی
  • بازآفرینی
  • گنبد خشتی
  • مشهد