بررسی شیوه های تامین منابع مالی در بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)

نویسندگان

چکیده

یکی از مهمترین مسائلی که در برنامه ریزی برای اجرای هر پروژه  باید به آن توجه داشت چگونگی تامین مالی پروژه است. سیاستگذاری و تصمیم گیریهای کلان برای اجرای طرح بهسازی و نوسازی با توجه به نیاز گسترده به منابع مالی نیاز به بررسیهای همه جانبه در این زمینه دارد. انتقال تجربه بافت مرکزی مشهد در این زمینه می تواند برای سایر بافتهای فرسوده نیز راهگشا باشد. روشهای مختلفی برای تامین منابع مالی برای پروژه ها وجود دارد اما همه این روشها کارایی لازم را برای این طرح عظیم ملی و سایر بافتهای فرسوده کشور  ندارد. بررسی روشهای مختلف قابل استفاده و چگونگی استفاده ازروشهایی که تاکنون استفاده نشده است  یکی از موضوعاتی است که بررسیهای کاملی را می طلبد. در این مقاله سعی شده است کلیه راهکارهای تجربه شده جهت تامین مالی و چگونگی به کارگیری آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این مقاله ابتدا تمامی روشهای تامین مالی از منابع مختلف جمع آوری شده است و چگونگی قابلیت استفاده آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و تجارب بافت فرسوده ثامن نیز در خصوص هر روش ارائه شده است. شیوه جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه های دارای بازده مشخص و کارگزاری خرید املاک محدوده پروژه توسط مجری طرح یکی از روشهای موفق می باشد. از میان روشهای مختلف با توجه به عدم اختصاص بودجه و اعتبارات دولتی و شرایط  امروز جامعه و همچنین به دلیل بالاتر بودن نرخ تورم در بازار مسکن از نرخ سود قابل پرداخت کوپن های اوراق مشارکت می توان گفت روش اوراق مشارکت با ماهیت چنین طرحهایی (البته با شدت و ضعف در طرح های مشابه)  بخصوص در بحث تملک پروژه ها سازگاری بیشتری دارد و زمینه را برای معرفی پروژه ها به سرمایه گذاران در طرح فراهم می کند. روش سهامدار پروژه و مشارکت مالکین نیز از روشهایی است که می تواند در طرح بکار گرفته شود.  اطلاع‌رسانی و عدم تغییرات در طرح از جمله نکاتی است که در تامین مالی و اطمینان سازی برای همکاری بخش خصوصی با طرح و کاهش تبعات اجتماعی آن موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Financing Methods in the Regeneration of urban deteriorated fabrics around Imam Reza Holy shrine, Mashhad

نویسندگان [English]

  • Morteza Jafarzadeh Najjar
  • Mina Jannati Namin