تحلیل و واکاوی تجربه مدیریت بهسازی و ساماندهی میدان شهدا مشهد

نویسندگان

چکیده

بافتهای فرسوده شهری در فرآیند زمانی طولانی مدت شکل گرفته و تکامل یافته اند. این بافتها که در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکردهای منطقی و سلسله مراتبی بوده اند، اغلب نتوانسته اند به رقابت با سایر نقاط جدید شهری بپردازند و امروزه از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی شده و نمی توانند آن گونه که باید و شاید جوابگوی نیاز ساکنین و شهروندان باشند. میادین و فضاهای عمومی در بافت های قدیمی شهرها نیز از این امر مستثنی نیستند. این میدان ها که روزگاری تبلور زندگی اجتماعی و خاطرات جمعی شهروندان بودند، با گذشت زمان با تغییر و یا کم رنگ شدن و از بین رفتن نقش و عملکردشان روبرو شده و به مکانهایی منزوی و یا با اغتشاش و هرج و مرج و فقدان مشارکت اجتماعی همراه تبدیل شده اند. براین اساس یکی از ضرورتهای مهم شهر و شهرنشینی عصر حاضر بهسازی و نوسازی این قبیل بافت های شهری است، که شناسنامه و هویت یک شهر محسوب می شوند. احیا این عرصه ها و فضاهای عمومی که امری پیچیده و چند بعدی است نیازمند مدیریتی دقیق و همه جانبه می باشد. در این راستا پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مدل SWOT و به کمک مدل «سینک و تاتل» به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها و ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه میدان شهدا پرداخته ایم. تا با ارایه سیاستها و راهکارهای پیشنهادی به کاهش نقاط ضعف و تهدید در راستای ایجاد مدیریتی مطلوب در پروژه های بافت فرسوده بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Probe of Rehabilitation Management Practice in the Shohada Square, Mashhad city

نویسندگان [English]

  • Amaneh Zahedi Mahboub
  • Seyyed Iman Molkabadi