نهادهای مرکزی موثر بر طراحی، برنامه ریزی و احیاء شهری


عنوان مقاله [English]

نهادهای مرکزی موثر بر طراحی، برنامه ریزی و احیاء شهری

نویسندگان [English]

  • Tom David Miur David Miur
  • نیلپر هنرور (مترجم)