بسترسازی فرهنگی، یک واقعیت جوهری در احیا و ساماندهی شهری


عنوان مقاله [English]

Cultural Justification, an Essential Fact in Urban Restoration and Renovation

نویسنده [English]

  • Mona Erfanian Salim