طراحی شهری چیست و چرا امروزه چنین اهمیت یافته است؟ (فصل اول از کتاب طراحی شهرها، به سوی ساختار شهری پایدارتر)


عنوان مقاله [English]

What Urban Design is and Why it is so important today

نویسندگان [English]

  • Hildebrand Frey
  • Shahrzad Mahdavi (Translator)