مدیریت محوطه های میراث جهانی


عنوان مقاله [English]

Management of World Heritage Sites

نویسندگان [English]

  • B. M. FEILDEN
  • JUKKA JO KILEHTO
  • بهرام معلمی (مترجم)