منشور ایکوموس برای حفاظت شهرها و محوطه های شهری تاریخی - واشنگتن 1987

نوع مقاله : مقاله

نویسنده


عنوان مقاله [English]

منشور ایکوموس برای حفاظت شهرها و محوطه های شهری تاریخی - واشنگتن 1987

نویسنده [English]

  • لیلا فرهنگ (مترجم)