گشت هدایت شده روشی نوآورانه در شناخت بهتر پهنه های نا بسامان شهری ( با تأکید بر کودکان و نوجوانان)

نوع مقاله : مقاله

نویسندگان

چکیده

سکونتگاه های غیررسمی و نابسامان شهری، از مهمترین مشکلات فراروی شهرهای امروزی می باشند. که اغلب مهاجرین روستایی و محرومان جامعه شهری را در خود جای داده است. این نواحی همواره دست به گریبان مشکلات عدیده ای در زمینه های مختلف از جمله عدم امکان احداث سیستم فاضلاب، عدم وجود دسترسی مناسب، فقرو آسیب های اجتماعی، پایین بودن شاخص های بهداشتی و ... می باشد.جهت ساماندهی این نواحی اقدام ضروری، شناخت جامع از محدوده و بررسی مشکلات و کمبود ها است و روش " گشت هدایت شده" به عنوان یکی از روشهای نوآورانه که با مشارکت کودکان و نوجوانان صورت می گیرد می تواند در شناخت بهتر پهنه های نابسامان تأثیرگذار باشد. سکونتگاه های غیررسمی شهر شهریار، از جمله نمونه های موردی می باشد که از روش مذکور جهت شناخت بهتر آنها استفاده شد تا در نهایت بتوان با شناخت دقیق محدوده، راهکارهایی در جهت ساماندهی محدوده ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Guided tour, an innovative method for better recognition of the chaotic urban zones (with focus on young people)

نویسندگان [English]

  • Navid Saeidi Rezvani
  • Rabea Rahimi
  • Alireza Pourrostam
  • Zahra Sheshpari