تمرکز زدایی مدیریت زمین شهری در جهت تخصیص بهینه منابع


عنوان مقاله [English]

تمرکز زدایی مدیریت زمین شهری در جهت تخصیص بهینه منابع

نویسنده [English]

  • حمیده محمدزاده تیتکانلو