نوسازی شهری در شهرهای آمریکایی نیویورک، «بتری پارک سیتی»، (از 1979 به بعد)


عنوان مقاله [English]

نوسازی شهری در شهرهای آمریکایی نیویورک، «بتری پارک سیتی»، (از 1979 به بعد)

نویسنده [English]

  • فرهاد هاشمی (مترجم)