بافت های فرسوده در سکونتگاه های شهری و روستایی و خطر زلزله


عنوان مقاله [English]

بافت های فرسوده در سکونتگاه های شهری و روستایی و خطر زلزله

نویسندگان [English]

  • علی رضا ابلقی
  • امیرحسین صحرایی