اصولی برای حفاظت و مرمت میراث فرهنگی (منشور کراکف 2000)


عنوان مقاله [English]

اصولی برای حفاظت و مرمت میراث فرهنگی (منشور کراکف 2000)

نویسنده [English]

  • امیر رضاپور مقدم (مترجم)