نقش محوری شریعت اسلام در سازماندهی نظام عدل بازار اسلامی


عنوان مقاله [English]

نقش محوری شریعت اسلام در سازماندهی نظام عدل بازار اسلامی

نویسنده [English]

  • محمد علی آبادی