لزوم مقاوم سازی بازارهای سنتی در مقابل بروز زلزله و مخاطرات ناشی از آن


عنوان مقاله [English]

لزوم مقاوم سازی بازارهای سنتی در مقابل بروز زلزله و مخاطرات ناشی از آن

نویسنده [English]

  • اصغر محمد مرادی