توسعه پایدار و برنامه ریزی شهرهای مناطق کویری ایران


عنوان مقاله [English]

Sustainable Development and Planning Desert Region

نویسندگان [English]

  • Sayyed Majid Mofidi
  • Leyla Shayan