ارتقای ارزش بافت فرسوده از دارایی پایه به مزیت رقابتی


عنوان مقاله [English]

ارتقای ارزش بافت فرسوده از دارایی پایه به مزیت رقابتی

نویسندگان [English]

  • مقداد نمکی
  • علی اصغر شیره پز آرائی