تحلیل شاخص های کیفی اقتصادی - اجتماعی مبتنی بر مطالعات و مشاهدات میدانی در راستای شناسایی محلات غیررسمی


عنوان مقاله [English]

Analyzing qualitative social and economic criteria based on field observation

نویسندگان [English]

  • Majid Rousta
  • Siavash Palizban