کنکاشی در برنامه تسهیل بهسازی محلات فرودست شهری (SUF)؛ با تاکید بر بحث سرمایه گذاری زمین


عنوان مقاله [English]

Discussing Slum Upgrading Facility plan

نویسندگان [English]

  • Samin Eskandari
  • Arman Fath Jalali