تشکیل نهاد اجتماعی محله گام نخست در تحقق اهداف توانمندسازی بافت های غیررسمی


عنوان مقاله [English]

Establishing neighbourhood social structure the first step towards realising slum upgrading goals

نویسندگان [English]

  • Nasrollah dehghan
  • Hossein Fahimizadeh