مروری بر مباحث سومین اجلاس وزرای مسکن و شهرسازی کشورهای منطقه آسیا - اقیانوسیه


عنوان مقاله [English]

An overview of the Third APMCHUD (Asia Pacific Ministers’ conference on Housing and Urban Development, Solo, Indonesia, June 22-24, 2010/

نویسنده [English]

  • Mohammad Saeid Izadi