ضرورت یافتن زبان مشترک بین متخصصین و مخاطبین در پروژه های مشارکتی درس آموخته ها از اجرای پروژه های توانمندسازی در مناطق هدف در شهرهای زاهدان و بندرعباس


عنوان مقاله [English]

The necessary of finding a common language between professionals and other stockholders in participatory projects

نویسنده [English]

  • Zahra Eskandari Dorobat