پایدارسازی منابع مالی شهرداری ها با بهره گیری از منابع مالی ساکنان بافت فرسوده شهری با تاکید بر رویکرد W.T.P


عنوان مقاله [English]

Sustaining municipalities financial resources through using financial resources of residents in these areas emphasising the approaches of W.T.P

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rafiyan
  • Raha Pouladi
  • Mohammad Reza Sardari