بهسازی و نوسازی بافت های شهری، راه کار اصلی تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه شهرسازی و مسکن

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Challenges and strategies of urban regeneration management in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Aeeni