بازخوانی قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به منظور شناسایی فرصت ها و دست آوردهای آن


عنوان مقاله [English]

Opportunities and context prepared by the new regeneration act (Supporting regeneration and rehabilitation of urban distressed areas

نویسنده [English]

  • Mohammad Saeid Izadi