دستورالعمل ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط ناظر بر دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محلات بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی


عنوان مقاله [English]

Guide direction of establishing the Office of Neighbourhood Renewal Services for regenerationof urban distressed areas and upgrading of informal settlement

نویسنده [English]

  • Mohammad Saeid Izadi