«کوچه امن» راهکاری در مدیریت بحران جهت ایمن سازی بافت های فرسوده نمونه موردی محله نعمت آباد تهران


عنوان مقاله [English]

"Secure lane": The executive way for disaster management for securing urban distressed areas: case study: Nemat Abad quarter

نویسندگان [English]

  • Bahman Adibzadeh
  • Seyyed Ebrahim Hosseini
  • Neda Balanian