بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تحقق طرح های نوسازی و بهسازی نمونه موردی: محله صابون پز خانه


عنوان مقاله [English]

A study on social capital in realizing urban regeneration and rehabilitation plans and programs; case study: Saboun-paz-khaneh quarter

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Rezazadeh
  • Maryam Mohammadi
  • Laleh Latifi Oskouei